Veldgids Psychologische Veiligheid

De Veldgids Psychologische Veiligheid is een boek met praktische tips over hoe je psychologische veiligheid realiseert in jouw team. Voor een vlammende samenwerking en een vooruitstreven in de doelen op je werk is psychologische veiligheid een must. Door het gevoel van inclusie binnen je team weet iedereen zich gehoord en serieus genomen. Het openlijk bespreken van fouten én het geven van complimenten zorgt voor goede verhoudingen binnen je team en daarnaast levert het een bijdrage aan een positieve sfeer. Op deze manier kun je met jouw teamleden samen een doel nastreven en dit sneller en soepeler bereiken! De Veldgids Psychologische Veiligheid levert dus een belangrijke bijdrage aan jullie effectiviteit en verhoudingen.


Hoe komt mijn team aan psychologische veiligheid?

De Veldgids Psychologische Veiligheid, geschreven door Hans van der Loo en mij, spoort je aan om meteen aan de slag te gaan met de psychologische veiligheid in je team. Onderbouwd met wetenschappelijke literatuur en gebaseerd op jarenlange praktijkervaring hebben we een prachtig boek samengesteld. Samen vorm je een vrijmoedig team met de hulpbronnen zoals onze veldgids over psychologische veiligheid. Creëer een open en veilig werkklimaat door een actieve houding aan te nemen en niet enkel te praten en te lezen, maar te DOEN met de tips uit onze veldgids. Jouw team komt aan psychologische veiligheid door in beweging te komen met onze adviezen, begeleiding en coaching. Een klimaat van onbevreesd presteren door onze Veldgids Psychologische Veiligheid.Actief aan de slag met psychologische veiligheid

De key om psychologische veiligheid te gaan realiseren op de werkvloer ligt voor je voeten. Eerst moet je weten wat er fout gaat en wat er verbeterd moet worden, dan ga je met z'n allen aan de slag om de verandering aan te brengen! Mijn lezingen, boeken en workshops hebben al vele teams geholpen met het vinden van psychologische veiligheid. Ontdek alle kenmerken, factoren, aanvliegroutes en leiderschapskenmerken voor het effectief aangaan van deze uitdaging. Neem zeker contact met mij op om meer te leren over psychologische veiligheid in één van mijn events. Stel al je vragen over de Veldgids Psychologische Veiligheid en profiteer met je hele team!