Psychologische Veiligheid

Het realiseren van Psychologische Veiligheid op de werkvloer is van groot belang voor de successen van je team. Te weinig mensen realiseren zich dat door een open sfeer te creëren in het delen van fouten, feedback, ideeën en complimenten het werk van een team veel effectiever wordt. Bovendien is er dan sprake van goede werkverhoudingen, die eraan bijdragen dat werknemers goed in hun vel zitten en daarom productiever en creatiever worden. Psychologische Veiligheid heeft vijf kenmerken. Binnen je team heeft iedereen het idee dat ze erbij horen. Iedereen durft te zeggen wat zij op hun lever hebben. Fouten worden openlijk besproken. Mensen durven onbevreesd te presteren, de boel uit te dagen en het team in beweging te brengen. Er heerst een positieve sfeer! Het blijvend stimuleren van deze Psychologische Veiligheid blijkt in de praktijk moeilijk en daarom is het belangrijk om het onder de aandacht te brengen binnen je team, zodat je er met z'n allen aan blijft werken.


Hoe komt mijn team aan Psychologische Veiligheid?

Voor het creëren van Psychologische Veiligheid is de actieve inzet van iedereen belangrijk. Door enkel te lezen, redeneren, weten, begrijpen en denken kom je uiteindelijk nergens. De actie binnen dit geheel moet zichtbaar zijn. Zo wordt er een sfeer gebouwd tussen en met elkaar die Psychologische Veiligheid uitstraalt. Op deze manier weet iedereen binnen het team zich veilig om gedachten uit te spreken, omdat iedereen serieus genomen wordt en weet dat zij erbij horen. Het vormen van vrijmoedige teams is niet eenvoudig, maar wel veel waard. Ga concreet en effectief samen aan de slag met het creëren van een veilig en open werkklimaat. Alleen zo blijft de Psychologische Veiligheid bestaan.


Meer leren over Psychologische Veiligheid

Om helder te hebben en te houden waaruit Psychologische Veiligheid bestaat en hoe het wordt gecreëerd, is het belangrijk om het boek Psychologische Veiligheid te lezen. Ook de Veldgids Psychologische Veiligheid en de Praatkaarten Psychologische Veiligheid kunnen praktische ondersteuning en opstapjes bieden bij het bespreken en werken aan deze werksfeer. Bovendien geef ik regelmatig inspirerende lezingen, workshops en events waarbij ik in levenden lijve met jullie kan bespreken hoe de Psychologische Veiligheid op jullie werkvloer verbeterd kan gaan worden.