Tegeltje van de week

Beoordelen in plaats van veroordelen

Hoe snel heb jij je oordeel klaar?

Het is ingewikkeld, we oordelen de hele dag.


Is dat per definitie fout? Het is juist ook helpend om keuzes te maken.


De kunst is om te BEoordelen.

- Wat gebeurt hier?

- Waarom zegt of doet diegene dat?

- Wat doet dat met mij? Met de anderen?


Om zo VERoordelen het hoofd te bieden.


Door te VERoordelen vertroebelt je zicht. Je sluit jezelf af van mogelijke nieuwe inzichten. En vaak sluit je de ander buiten door niet te willen begrijpen, maar met je eigen mening de andere mening aan de kant te schuiven.


Hoe doe jij dat? Niet in de overtuiging schieten? Hoe gebeurt dat in jouw team? Hoe helpen jullie elkaar?

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief!